ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប ចែករំលែក គ្រឿងឧបភោគបរិភោគ និងសម្ភារៈសិក្សាដល់កុមារកំព្រា និងកុមារក្រីក្រ

Peng Huoth Group Inaugurates and Donates "One School Building" to Cambodian Child Support Fund (CCAFO) for the Education of Poor Children in Remote Areas