ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប យកគ្រឿងឧបភោគ បរិភោគចែកជូនពលរដ្ឋ ៣៦០គ្រួសារ ដែលចូលរួមប្រមូលសំណល់ប្លាស្ទិកនៅតាមបឹងទន្លេសាប

Peng Huoth Group Distributes Food to 360 Families Participating in the Collection of Plastic Waste on the Tonle Sap Lake