ព្រះមហាក្សត្រ និងព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរាជានុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប ចូលក្រាបបង្គំគាល់ និងថ្វាយតង្វាយជាថវិកា សម្រាប់ព្រះរាជកិច្ចមនុស្សធម៌

His Majesty King Norodom Sihamoni and Her Majesty Queen Mother Norodom Monineath Sihanouk granted Oknha Peng Huoth Group Management the royal audience