ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប បាននាំយកថវិកាចំនួន ២០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីប្រគល់ជូនដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា

Peng Huoth Group Donates 200,000 USD to Kantha Bopha Foundation of Cambodia