ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប ប្រគេនទេយ្យទានដល់ព្រះសង្ឃនិមន្តមកពីបណ្តាខេត្តនានា មកសិក្សាព្រះធម៌នាវត្តមហាមន្ត្រី ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលព្រះវស្សា

Peng Huoth Group Donates Various Offerings to Monks from Provinces Coming for Buddhist studies in Mohamontrey Pagoda on the Occasion of Chol Preah Vosa (Rain retreat)