ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ៣លានដុល្លារអាមេរិច ជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងយុទ្ធនាការទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ

Peng Huoth Group Contributes US $3 Million to Samdech Techo Hun Sen in Covid-19 Vaccine Purchasing Campaign