ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប បានឧបត្ថម្ភរថយន្តចំនួន ០២គ្រឿង ជូនដល់រដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារអំពៅ និងអង្ករចំនួន ៥០តោន ជូនសាលារាជធានីភ្នំពេញ

Peng Huoth Group Donated 2 Trucks to Chbar Ampov District Administration and 50 Tons of Rice to Phnom Penh Capital Hall