ក្នុងឱកាសទិវានៃក្តីស្រលាញ់ ក្រុមហ៊ុនប៉េងហួតគ្រុបបានដឹកនាំបុគ្គលិកចូលរួមកម្មវិធីរត់ប្រណាំងមេត្រីភាពបរិស្ថាននិងដាំដើមឈើនៅភ្នំគូលែន

To celebrate Valentine's Day, Peng Huoth Group led its Staff to join "Kulen Mountain Trek-Run", the First-Ever Eco Trek Run to Plant Trees