បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងជួល

1. វិសាលភាពការងារ:

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងជួល ទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ អ្នកជួល សហការី និងអតិថិជនទាំងអស់នៃទីតាំងជួលទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចាត់តាំង ដោយផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសម្របសម្រួលទាក់ទងនឹងការងារផ្នែកទីផ្សារ។

2. កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវការងារ:

 • មានទំនួលខុសត្រូវលើការជម្រុញការងារទីផ្សារជាមួយអ្នកជួល នូវរាល់គម្រោងដែលបានដាក់ចេញ រួមទាំង ដំណើរការនៅខាងក្នុង ការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងអ្នកជួលដោយផ្អែកលើវប្បធម៌ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង
 • រក្សាទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយអ្នកជួលទាំងអស់ដើម្បីធានាថាពួកគេដឹងពីសិទ្ធិនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងការជួល
 • ត្រួតពិនិត្យ និងវាស់វែងការអនុលោមតាមស្តង់ដាររបស់អ្នកជួល ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជួលដែលបានចុះហត្ថលេខា ឬបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ
 • លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរយៈពេលវែងជាមួយអ្នកជួល សហការី និងអតិថិជនដោយបង្កើតនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល ប្រាក់ចំណេញ និងនិរន្តរភាពប្រតិបត្តិការ
 • ទទួល និងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើ ពាក្យបណ្តឹង បញ្ហា និងការសាកសួរពីអ្នកជួល និងនិយោជិត
 • ពិនិត្យ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងរក្សាឯកសារ ឬកុងត្រាជួលរបស់អតិថិជន ព្រមទាំងជួយសម្របសម្រួលដំណើរការការងារ តាមតម្រូវការដែលត្រូវការ
 • សម្របសម្រួលក្នុងការចរចារជួល រៀបចំ និងពិនិត្យឯកសារជួល សំណើអ្នកជួល និងគម្រោងពិសេស
 • សម្របសម្រួលជាមួយផ្នែកទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនង លើការផលិតសម្ភារៈទីផ្សារ (សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អ៊ីមែល ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន រូបថត វីដេអូផ្សព្វផ្សាយ ខិត្តប័ណ្ណ ខិត្តប័ណ្ណ ខិត្តប័ណ្ណដោយផ្ទាល់)
 • ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលចំណូលជួល
 • ការងារផ្សេងៗទៀតដែលចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។

3. លក្ខខណ្ឌ និងតម្រូវការការងារ:

 • បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារ រដ្ឋបាលសាធារណៈ ឬប្រហាក់ប្រហែល
 • មានបទពិសោធន៍ចាប់ពី៣ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់  ឬការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី
 • ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងដោយប្រើប្រាស់ពាក្យសំដី និងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងរៀបចំរបាយការណ៍
 • អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របាន Ms Word, Excel and Power Point
 • ជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ និងធ្វើការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសាធារណៈជន
 • អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ និងជាក្រុមដើម្បីបំពេញកិច្ចការឱ្យទាន់ពេលវេលា
 • មានភាពអត់ធ្មត់​ អាចបត់បែនតាមកាលវិភាគ និងមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការងារច្រើនគឺជាកត្តាចាំបាច់។

4. ម៉ោង និងពេលធ្វើការ:

 • ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍(ព្រឹក): ម៉ោង៨:០០ព្រឹក ដល់ ១២:០០ថ្ងៃត្រង់ និងម៉ោង១:០០រសៀល ដល់ ៥:០០ល្ងាច
 • ម៉ោងសម្រាកអាហារ: ម៉ោង១២:០០​ថ្ងៃត្រង់ ដល់ ម៉ោង១:០០រសៀល

5. កន្លែងការងារ:

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងជួល មានទីតាំងបម្រើការងារនៅការិយាល័យ ប៉េង ហួត គ្រុប, ផ្សារទំនើប និងការដ្ឋាន។

6. ទំនាក់ទំនងការងារ

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងជួល ធ្វើការជាមួយក្រុមលក់។

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អាម្មណ៍ អាចដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារដោយបញ្ជាក់អំពីតួនាទី និងភ្ជាប់ជាមួយរូបថត (4×6) រួមទាំងអស់សារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ មកការិយាល័យ ប៉េង ហួត គ្រុប តាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖

បុគ្គលិកទីផ្សារ

1. វិសាលភាពការងារ

បុគ្គលិកទីផ្សារមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការគាំទ្ររាល់យុទ្ធនាការ និងសកម្មភាពទីផ្សារផ្សេងៗពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងដូចជា រៀបចំការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសៗ និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងនឹងការអនុវត្តម៉ាកយីហោក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅ និងផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុន។

2. កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវការងារ

 • សម្របសម្រួល និងគ្រប់គ្រងលើប្រតិបត្តិការការងាររបស់ផ្នែកទីផ្សារ
 • រៀបចំផែនការផ្សព្វផ្សាយ និងយុទ្ធនាការទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមដែលជាអាទិភាព
 • ចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារដែលបានកំណត់ដោយថ្នាក់គ្រប់គ្រង
 • រៀបចំ និងចូលរួមរាល់សកម្មភាពទីផ្សារ ឬព្រឹត្តិការណ៍នានា ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីម៉ាកយីហោ
 • ទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ និងផ្នែកលក់ ដើម្បីជម្រុញការលក់អោយបានជោគជ័យ
 • រៀបចំមាតិកាសម្រាប់ការអនុវត្តការងារទីផ្សារ និងត្រួតពិនិត្យដំណើរអោយមានប្រសិទ្ធភាព
 • ដោះស្រាយរាល់ការងារផ្សព្វផ្សាយដោយត្រួតពិនិត្យមើលលើខ្លឹមសារ និងការចែករំលែកក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមទាំងអស់
 • ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងនានា​ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានរួម និងការយល់ដឹងផ្សេងៗ
 • រៀបចំរបាយការណ៍លទ្ធផលការងារក្រោយយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានបញ្ចប់
 • ធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ និងយុទ្ធនាចុះដោយផ្ទាល់ដើម្បីកំណត់ឱកាសសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ និងកំណើនទីផ្សារ
 • សហការជាមួយថ្នាក់គ្រប់គ្រង និងក្រុមការងារក្នុងការជួយរៀបចំគម្រោងថវិកា និងការគ្រប់គ្រងចំណាយ
 • ការងារផ្សេងៗទៀតដែលចាត់តាំងដោយថ្នាក់គ្រប់គ្រង

3. លក្ខខណ្ឌ​ និងតម្រូវការការងារ

 • បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រងទីផ្សារ, គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម, និងការផ្សព្វផ្សាយ
 • មានបទពិសោធន៍ចាប់ពី៣ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងផ្នែកទីផ្សារ ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 • ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រលើកម្មវិធី Microsoft Office, AI and photoshop
 • ជំនាញក្នុងការវិភាគ និងរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ
 • ជំនាញក្នុងការរៀបចំខ្លួន ភាពបត់បែន និងរួសរាយ
 • ជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងល្អ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ស្មោះត្រង់ និងសហការជាក្រុម
 • អាចបត់បែនលើម៉ោងពេលធ្វើការ និងអាចធ្វើការបានច្រើន

4. ម៉ោង និងពេលធ្វើការ

 • ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសៅរ៏ (ព្រឹក): ម៉ោង ៨ :០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២:០០ថ្ងៃត្រង់ និង ម៉ោង ១:០០រសៀល ដល់ម៉ោង៥:០០ល្ងាច
 • ម៉ោងសម្រាក: ម៉ោង ១២:០០ថ្ងៃត្រង់ ដល់ ម៉ោង ១:០០រសៀល

5. កន្លែងការងារ

 • បុគ្គលិកទីផ្សារ ធ្វើការនៅការិយាល័យកណ្តាល ប៉េង ហួត គ្រុប ស្ថិតក្នុងនាយកដ្ឋានទីផ្សារ។

6. ទំនាក់ទំនងការងារ

 • បុគ្គលិកទីផ្សារ ស្ថិតក្រោមការងារគ្រប់គ្រង និងរាយការណ៍ការងារជូនទៅប្រធានក្រុមទីផ្សារ។

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អាម្មណ៍ អាចដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារដោយបញ្ជាក់អំពីតួនាទី និងភ្ជាប់ជាមួយរូបថត      (4×6) រួមទាំងអស់សារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ មកការិយាល័យ ប៉េង ហួត គ្រុប តាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖