ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប ឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ៥ម៉ឺនដុល្លារ ជូនដល់សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ (TYDA) និង ៥ម៉ឺនដុល្លារ ជូនដល់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩

Peng Huoth Group Donates $50,000 to Samdech Techo Young Volunteer Doctors Association (TYDA) and $50,000 to Phnom Penh Capital Administration to Prevent the Spread of Covid-19 Disease