បុគ្គលិករចនារូបភាព 3D ជាន់ខ្ពស់

1. វិសាលភាពការងារ:

បុគ្គលិករចនាក្រាហ្វិកជាន់ខ្ពស់: មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរចនាកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុន ដោយការគូរ 2D និង 3D និងការរចនារូបភាពផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ។

2. កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវការងារ:

 • រចនារូបភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជា៖ Billboard, Banner, Leaflet, Poster, Backdrop, X-stand & I-stand, Fence wall, T-Shirt & Cap and other marketing collateral…
 • ការបង្កើត ឬគូរ2D និង 3D សម្រាប់ការរចនាកម្មវិធី ឆាក និង​ស្តង់
 • ការចូលរួមរចនា តុបតែងតាមរដូវកាលកម្មវិធី របស់ក្រុមហ៊ុន
 • រៀបចំផ្ញើររូបភាពដែលរចនារួច សម្រាប់បោះពុម្ព
 • ពិនិត្យមើលគុណភាពរូបភាព ពេលបោះពុម្ពរួច
 • ត្រួតពិនិត្យមើលលើសម្ភារៈដែលបានដំឡើងឬការតុបតែងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន

3. លក្ខខណ្ឌ និងតម្រូវការការងារ:

 • បរិញ្ញាប័ត្រឡើងទៅក្នុងជំនាញរចនារូបភាព ស្ថាបត្យកម្ម ការរចនាខាងក្នុង ឫជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 • ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ៣ឆ្នាំ
 • ចំណេះដឹងក្នុងការរចនា ពណ៍ និង Layout
 • អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Adobe Photoshop, adobe Illustrator, Adobe InDesign, Sketch up
 • អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Auto Cad 2D ឬ 3D , 3D Max, Sony Vegas , Adobe Premier
 • សមត្ថភាពក្នុងវិភាគ ការច្នៃប្រឌិត និងរៀបចំផែនការ
 • ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការសរសេរ និងនិយាយភាសាអង់គ្លេស
 • អាចធ្វើការដោយឯករាជ្យ និងជាក្រុមបាន
 • ពូកែទំនាក់ទំនង បត់បែន ស្មោះត្រង់ និងអាចធ្វើការពេលមានសម្ពាធបាន

4. ម៉ោង និងពេលធ្វើការ:

 • ពីថ្ងៃ ចន្ទ ដល់ ព្រឹកថ្ងៃ សៅរ៍: ម៉ោង ០៨:០០ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់ និង ម៉ោង ០១:០០ រសៀល ដល់ ម៉ោង ០៥:០០ រសៀល
 • សម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់ ម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់ ដល់ ម៉ោង ០១:០០ រសៀល

5. កន្លែងការងារ:

បុគ្គលិករចនាក្រាហ្វិកជាន់ខ្ពស់ មានទីតាំងបម្រើការងារនៅការិយាល័យ ប៉េង ហួត គ្រុប នាយកដ្ឋានក្រាហ្វិក។

6. ទំនាក់ទំនងការងារ

បុគ្គលិករចនាក្រាហ្វិកជាន់ខ្ពស់ ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង និង តម្រូវអោយរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់​ទៅ​កាន់ប្រធានក្រុមក្រាហ្វិកជាន់ខ្ពស់។

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អាម្មណ៍ អាចដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារដោយបញ្ជាក់អំពីតួនាទី និងភ្ជាប់ជាមួយរូបថត (4×6) រួមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ មកការិយាល័យ ប៉េង ហួត គ្រុប តាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖