បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងជួល

1. វិសាលភាពការងារ:

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងជួល ទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ អ្នកជួល សហការី និងអតិថិជនទាំងអស់នៃទីតាំងជួលទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចាត់តាំង ដោយផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសម្របសម្រួលទាក់ទងនឹងការងារផ្នែកទីផ្សារ។

2. កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវការងារ:

 • មានទំនួលខុសត្រូវលើការជម្រុញការងារទីផ្សារជាមួយអ្នកជួល នូវរាល់គម្រោងដែលបានដាក់ចេញ រួមទាំង ដំណើរការនៅខាងក្នុង ការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងអ្នកជួលដោយផ្អែកលើវប្បធម៌ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង
 • រក្សាទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយអ្នកជួលទាំងអស់ដើម្បីធានាថាពួកគេដឹងពីសិទ្ធិនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងការជួល
 • ត្រួតពិនិត្យ និងវាស់វែងការអនុលោមតាមស្តង់ដាររបស់អ្នកជួល ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជួលដែលបានចុះហត្ថលេខា ឬបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ
 • លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរយៈពេលវែងជាមួយអ្នកជួល សហការី និងអតិថិជនដោយបង្កើតនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល ប្រាក់ចំណេញ និងនិរន្តរភាពប្រតិបត្តិការ
 • ទទួល និងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើ ពាក្យបណ្តឹង បញ្ហា និងការសាកសួរពីអ្នកជួល និងនិយោជិត
 • ពិនិត្យ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងរក្សាឯកសារ ឬកុងត្រាជួលរបស់អតិថិជន ព្រមទាំងជួយសម្របសម្រួលដំណើរការការងារ តាមតម្រូវការដែលត្រូវការ
 • សម្របសម្រួលក្នុងការចរចារជួល រៀបចំ និងពិនិត្យឯកសារជួល សំណើអ្នកជួល និងគម្រោងពិសេស
 • សម្របសម្រួលជាមួយផ្នែកទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនង លើការផលិតសម្ភារៈទីផ្សារ (សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អ៊ីមែល ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន រូបថត វីដេអូផ្សព្វផ្សាយ ខិត្តប័ណ្ណ ខិត្តប័ណ្ណ ខិត្តប័ណ្ណដោយផ្ទាល់)
 • ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលចំណូលជួល
 • ការងារផ្សេងៗទៀតដែលចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង។

3. លក្ខខណ្ឌ និងតម្រូវការការងារ:

 • បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារ រដ្ឋបាលសាធារណៈ ឬប្រហាក់ប្រហែល
 • មានបទពិសោធន៍ចាប់ពី៣ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់  ឬការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី
 • ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងដោយប្រើប្រាស់ពាក្យសំដី និងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងរៀបចំរបាយការណ៍
 • អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របាន Ms Word, Excel and Power Point
 • ជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ និងធ្វើការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសាធារណៈជន
 • អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ និងជាក្រុមដើម្បីបំពេញកិច្ចការឱ្យទាន់ពេលវេលា
 • មានភាពអត់ធ្មត់​ អាចបត់បែនតាមកាលវិភាគ និងមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការងារច្រើនគឺជាកត្តាចាំបាច់។

4. ម៉ោង និងពេលធ្វើការ:

 • ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសៅរ៍(ព្រឹក): ម៉ោង៨:០០ព្រឹក ដល់ ១២:០០ថ្ងៃត្រង់ និងម៉ោង១:០០រសៀល ដល់ ៥:០០ល្ងាច
 • ម៉ោងសម្រាកអាហារ: ម៉ោង១២:០០​ថ្ងៃត្រង់ ដល់ ម៉ោង១:០០រសៀល

5. កន្លែងការងារ:

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងជួល មានទីតាំងបម្រើការងារនៅការិយាល័យ ប៉េង ហួត គ្រុប, ផ្សារទំនើប និងការដ្ឋាន។

6. ទំនាក់ទំនងការងារ

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងជួល ធ្វើការជាមួយក្រុមលក់។

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អាម្មណ៍ អាចដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារដោយបញ្ជាក់អំពីតួនាទី និងភ្ជាប់ជាមួយរូបថត (4×6) រួមទាំងអស់សារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ មកការិយាល័យ ប៉េង ហួត គ្រុប តាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖