562, Mallin Street, New York, NY 100 2545
Call Us Today: 1800.568.3248

អំពី ប៉េង ហួត គ្រុប ហូលឌីង

សារពីលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ជូនចំពោះ អតិថិជន​ ដៃគូសហការ ​ វិនិយោគិន និង សហការី!

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ក្រុមហ៊ុន ប៉េង​ ហួត គ្រុប (Peng Huoth Group) ដែលចាប់ផ្តើមពីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យមួយដែលមានឈ្មោះថា បុរី ប៉េង ហួត នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៥។ យើងចាប់ផ្តើមជាមួយគម្រោងអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យមួយ ដែលមានត្រឹមតែមួយគម្រាង ហើយទទួលបានការជោគជ័យនិងពង្រីកខ្លួនយ៉ាងរហ័ស រហូតដល់ជាង៣០គម្រាង នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ​​ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សនេះយើងខ្ញុំបានវិនិយោគលើគម្រាងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗដែលរួមបញ្ចូលនូវស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនិងបរទេសជាមួយនឹងផែនការមេ ដែលបានគិតគូរនិងរចនាដ៏ប្រណិត។

ពួកយើងបានកំណត់នូវស្តង់ដារខ្ពស់នៃការរចនា​ គុណភាព និង និរន្តរភាព សំរាប់គម្រាងអភិវឌ្ឍរបស់យើង ដូច្នេះហើយទើបយើងត្រូវបានគេទទួលថាជាក្រុមហ៊ុន​អភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដែលឈានមុខគេក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ជាមួយនឹងមហិច្ឆតាក្នុងការរីកចម្រើនបន្ថែមរបស់យើងនិង​ការប្រឹងប្រែងដោយភាពច្នៃប្រឌិតយើងបានពង្រីកអាជីវកម្មទៅជាក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប នៅឆ្នាំ ២០១៦ ដែលមានអាជីវកម្មធំៗចំនួន៤​ ​គឺ ក្រុមហ៊ុន ភីអេច ប្រូភើធី (PH Property), ក្រុមហ៊ុន ភីអេច ខនស្ត្រាក់សិន (PH Construction) ក្រុមហ៊ុន ភីអេច រីថេល(PH Retial)  (ផ្សារទំនើប ភីអេចអេកូម៉ល, ភីអេចដាយមិនផ្លេស, សួរកម្សាន្តបែបអឺរ៉ុប(Euro Park) សាលសន្និបាត និង​ ភីអេចបូឡារីស អេហ្វ&ប៊ី) និង​ ក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងបុរី (Facility Management) ។ យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើអោយជីវិតកាន់តែមានន័យសំរាប់ អតិថិជន ដៃគូសហការ​ និង សហការី របស់យើង។

យើងខ្ញុំបានពង្រឹងនូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដើម្បីអោយក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលមាន​ គុណតម្លៃខ្ពស់ ភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីបំផុត និង​ ទទួលបាននូវការកោតសរសើរខ្លាំង យើងខ្ញុំបានខិតខំឥតឈប់ឈរក្នុងការច្នៃប្រឌិត និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដោយផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពល្អបំផុត។

ដោយសារព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកសមាគម​អាស៊ាន​ដែលធ្វើអោយវិស័យពាណិជ្ជកម្ម​ប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែមានសក្តានុពល យើងខ្ញុំសូមធ្វើការស្វាគមន៍ដៃគូពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដើម្បីចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការកសាងពិភពលោកអោយកាន់តែល្អប្រសើរសំរាប់អតិថិជន ដៃគូសហការ សហការី និង ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល។

សូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា!

សូមអរគុណ

សូមអរគុណ!

ឧកញ៉ា ថៃ ជាហួត, ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ចក្ខុវិស័យ:

  • ជាក្រុមហ៊ុនគំរូប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែមានន័យ

បេសកកម្ម:

  • ច្នៃប្រឌិតនិងបង្កើតថ្មីដើម្បីផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលលើសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន
  • ឈានមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារនិងប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើរលើគ្រប់អាជីវកម្ម
  • បង្កើតបរិយាកាសការងារល្អដើម្បីទាក់ទាញ រក្សា និង​អភិវឌ្ឍធនធាន